Úvěry a půjčky mají daná pravidla

Úvěry-Půjčky-Hypotéky.cz - ÚvodÚvěry-Půjčky-Hypotéky.cz foto
UHP Home > Půjčky > Pravidla

Půjčky mají daná pravidla

Nejdůležitějším ukazatelem u půjček a úvěru je to, kolik celkově přeplatíte, aby jste byli schopni srovnat si půjčky. Je důležité si spočítat o kolik navíc zaplatíte úvěrové společnosti za půjčku. Jednoduše se to dá spočítat vynásobením pravidelné měsíční splátky a celkovým počtem měsíců – k tomuto výsledku se připočítají poplatky za vyřízení nebo vedení účtu a následně se od této hodnoty odečte půjčená částka. Čím menší bude tato hodnota, tím méně přeplatíte a tím výhodnější pro vás bude půjčka.

RPSN a proč se používá

Hodnotu půjčky neudává jen půjčka samotná a její úrok, ale i ostatní poplatky s ní spojené. Asi nejznámějším ukazatelem toho, jak bude půjčka ve skutečnosti drahá je RPSN – kromě úrokové sazby v sobě zahrnuje i poplatky za vyřízení a vedení účtu, za výpisy nebo pojištění a jiné, přepočteno na jeden kalendářní rok. Uvádění RPSN je dáno zákonem a proto se s ním setkáte u každé půjčky nebo úvěru.

RPSN je klíčovým ukazatelem, který vyjadřuje cenu úvěru tak, aby bylo snadné porovnat výhodnost úvěrů od různých úvěrových institucí. Platí pravidlo, čím je RPSN nižší, tím je úvěr levnější a pro spotřebitele výhodnější. Toto porovnání platí pouze u půjček kdy bude výše úvěru a doba splatnosti stejná, jinak toto porovnání ztrácí smysl.

Co je anuitní splátka?

Především hypotéky se splácení anuitním způsobem, to znamená konstantními splátkami, které se nemění po celou dobu splácení za předpokladu, že se nezmění úrokové sazby. K tomu obvykle dochází po skončení doby fixace. Anuitní splátka se skládá ze dvou složek a to ze splátky jistiny a úroku.

Co je fixace úrokové sazby?

Je to období, během kterého banka nemůže měnit úrokovou sazbu. S tímto pojmem se nejčastěji setkáte při vyřízení hypotečního úvěru. Délka fixace je stanovena předem a je poté uvedena v úvěrové smlouvě, nejčastěji jde o dobu jednoho, tří nebo pěti let. Banka může po uplynutí fixace přistoupit ke změně sazby, může ji zvýšit nebo snížit v závislosti na situaci na finančním trhu. O ukončení fixace by měl být klient informován písemně. Klient má také po uplynutí fixace možnost mimořádného vkladu anebo předčasného splacení úvěru, o tyto změny musí ovšem klient banku požádat ve lhůtě stanovené před výročím fixace.

Publikováno 22. 11. 2017

Informace o provozovateli a stránkách
Podmínky použití a ochrana osobních údajů
(c) 2007 - 2024 Úvěry-Půjčky-Hypotéky.cz - Upozorňujeme, že informace zde uváděné mohou již být neaktuální.
Úvěry ani jiné finanční produkty neposkytujeme. Tento web je pouze informační