Pojištění a pojišťovny - Vaše infocentrum

Úvěry-Půjčky-Hypotéky.cz - ÚvodÚvěry-Půjčky-Hypotéky.cz fotoPojištění a pojišťovny

Pojištění a pojišťovny

Pojištění je služba, kterou nabízí pojišťovny svým klientům. Sjednává se na základě pojistné smlouvy, která podává pojistku. Pojištění kryje rizika, která nastávají v různých situacích.

Pojištění paradoxně sjednáváme s přáním, abychom jej raději nikdy nepotřebovali. Život však je nepředvidatelný, proto je lepší se proti těmto nechtěným překvapením zajistit. Pojištění neodstraní následky ani ničemu nezabrání, pomáhá však zmírnit následky, zejména pak finanční pomocí.

Na českém trhu existuje spousta pojišťoven, které nabízí celé spektrum pojištění. Záleží na každém z nás pro kterou se rozhodne. Každá pojišťovna nabízí rozdílné podmínky a výhody.

Havarijní pojištění vozidel

Havarijní pojištění je dobrovolné pojištění vozidla pro případ nehody, odcizení, nebo živeného poškození. Kryje škody na vlastním vozidle. Volitelně lze určit spoluúčast - výši od které hradí pojišťovna škody. Cena je závislá na hodnotě vozu.

Povinné ručení

Povinné ručení je ze zákona povinné pojištění vozidla. Kryje rizika škod způsobené vlastním vozidlem ostatním vozidlům. Škody na majetku, zdraví a ušlého zisku. Výše pojištění závisí na objemu válců. Pojišťovny za beznehodový provoz nabízejí rozličné bonusy.

Pojištění domácnosti

Pojištění chrání před škodami na majetku a vybavení domácnosti. Týká se živelné katastrofy a odcizení, nebo poškození majetku. Pro sjednání je třeba mít dostatečně zabezpečený byt proti zlodějům.

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti se sjednává pro případ škod na rodinných domech, komerčních a přilehlých objektech způsobené živelnou pohromou, zloději nebo vandaly. Pojištění zahrnuje rizika jako je: vichřice, déšť, exploze, blesk, pád letadla, požár, záplavy, pád stromu. Při sjednávání zvažte pečlivě částku, na kterou se pojišťujete. Je třeba aby Vám i za 20 let postačila na pořízení odpovídajícího bydlení v případě plnění.

Životní pojištění

Životní pojištění se sjednává pro zmírnění finančních následků smrti. V případě úmrtí pojištěné osoby pomáhá finančně pozůstalým. Bývá spojeno s investičním prvkem či spořícím. Sát podporuje pojištění uznáním 12.000,- Kč odpočtu od daňového základu. Je dobré jej sjednat co nejdříve. S rostoucím věkem je stále dražší.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění sjednáváme pro případ úrazu, zejména proti rizikům trvalých následků. V případě úrazu pomáhá pojištění zmírnit výpadky příjmů. Zvažte pojistnou částku tak, aby v případě plnění vám plnění zabezpečilo odpovídající příjem.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění sjednáváme při cestování do zahraničí pro případ onemocnění, úrazu, odcizení zavazadel, nebo způsobení škody dalším osobám. Kryje léčebné výlohy, nebo případné další nadstandadtní služby. Bývá součástí platebních karet.

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění je výhodnou a státem podporovanou formou zajištění finančního standartu na důchod. Stát ke každé pravidelné měsíční úložce na účet penzijního fondu přispívá částkou až 150 Kč,- podle výše úložky. Navíc je spoření daňově odpočitatelnou položkou až do výše 12.000,- Kč ročně.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu kryje škody způsobené pojištěncem, nebo osobou se společné domácnosti způsobené třetím osobám na majetku nebo zdraví nepozorností, nebo nešťastnou náhodou. Je vhodné pro rodiny s dětmi. Volí se zde spoluúčast.

Pojišťovny:

Příklad pojišťoven v české republice: Allianz, ING, ČPP.


Publikováno 13. 7. 2008

Informace o provozovateli a stránkách
Podmínky použití a ochrana osobních údajů
(c) 2007 - 2024 Úvěry-Půjčky-Hypotéky.cz - Upozorňujeme, že informace zde uváděné mohou již být neaktuální.
Úvěry ani jiné finanční produkty neposkytujeme. Tento web je pouze informační