Nebankovní úvěry a půjčky

Úvěry-Půjčky-Hypotéky.cz - ÚvodÚvěry-Půjčky-Hypotéky.cz fotoNebankovní úvěry

Co je nebankovní úvěr?

Nebankovní úvěry jsou půjčky peněz firmám od nebankovních institucí. Finanční prostředky vystupující v těchto úvěrech pocházejí ze zdrojů soukromých společností a investorů. K získání takovýchto úvěrů se používají jiná než bankovní kritéria.

Čerpání nebankovních úvěrů je snazší, což bývá kompenzováno vyšší úrokovou sazbou. Zajištění nebankovních úvěrů bývá nemovitostí, směnkou nebo jiným hmotným či nehmotným majetkem.

Úvěry na směnku

Úvěry na směnku jsou půjčky peněz zajištěné směnkou. Většinou jde o formu nebankovních úvěrů. Jsou využívány u firem, které vzhledem k své bonitě nedosáhnou úvěrů bankovních. Při sjednávání je třeba dbát na řádné prostudování podmínek poskytnutí úvěru a pečlivě si pročíst smlouvu.

Typy směnek

Směnka cizí – výstavce přikazuje určité osobě (směnečníkovi), aby zaplatil ve stanoveném termínu směnečnému věřiteli (remitentu) určitou sumu.

Směnka vlastní – výstavce se zavazuje, že zaplatí určitou sumu určité osobě (remitentu) v dané lhůtě.

Náležitosti směnek:

  • označení, že jde o směnku přímo do textu a vyjádřené v jazyce, ve kterém je směnka sepsána
  • bezpodmínečný příkaz zaplatit sjednanou částku
  • jméno směnečníka - osoba, jež se zavazuje k úhradě
  • splatnost směnky
  • místo splatnosti
  • jméno remitenta - osoba, jež obdrží peníze
  • datum a místo vystavení směnky
  • podpis výstavce

Poskytovatelé nebankovních úvěrů

Pro online sjednání můžete využít formulář vybrané nebankovní společnosti. Po odeslání dotazníků budete většinou kontaktování pracovníky úvěrové společnosti, kteří Vám sdělí podrobnější informace a další postup.

Publikováno 13. 6. 2008

Informace o provozovateli a stránkách
Podmínky použití a ochrana osobních údajů
(c) 2007 - 2024 Úvěry-Půjčky-Hypotéky.cz - Upozorňujeme, že informace zde uváděné mohou již být neaktuální.
Úvěry ani jiné finanční produkty neposkytujeme. Tento web je pouze informační